BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

Project management

Het management board met vertegenwoordiging van de verschillende disciplines binnen het project is het voornaamste bestuurlijke orgaan van BM4SIT, dat overzicht houdt over de 9 work packages, die ieder een eigen wrok package leider hebben. De voornaamste taak van het management board is het monitoren van de vooruitgang van BM4SIT, afgesproken deliverables en milestones, binnen de grenzen van het beschikbare budget. Bovendien heeft BM4SIT een ondersteunend bureau (Project Support Office [PSO]), een Algemene Vergadering met één vertegenwoordiger van elke van de 9 partners, een Ethisch Committee en een Externe Adviesraad.

Leden van het management board:

  • Project coordinator: Prof. Dr. Ronald van Ree
  • Project manager: Dr. Laurian Zuidmeer
  • Prof. Dr. Fátima Ferreira
  • Prof. Dr. Marek Jutel
  • Dr. Hans van Schijndel
  • Dr. Frank Stolz

 
terug