BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

Zarządzanie

Główną instytucją zarządzającą projektem jest Grupa Zarządzająca, w której złożona z reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych. Grupa będzie zarządzała 9 pakietami działań (work packages) z własnym liderem określonego pakietu. Głównym zadaniem grupy zarządzającej będzie monitorowanie postępu projektu BM4SIT pod kątem dostarczanych wyników badań oraz osiągania kamieni milowych z jednoczesną kontrolą nad dostępnym budżetem. Dodatkowo w kontroli projektu będą uczestniczyły takie organizacje jak Biuro Wsparcia Projektu (PSO)-złożone z jednego reprezentanta każdego z konsorcjantów, Komitet Etyczny oraz Zewnętrzna Grupa Doradcza.

Członkowie Grupy Zarządzającej:

  • Koordynator Projektu: Prof. Dr. Ronald van Ree
  • Kierownik Projektu: Dr. Laurian Zuidmeer
  • Prof. Dr. Fátima Ferreira
  • Prof. Dr. Marek Jutel
  • Dr. Hans van Schijndel
  • Dr. Frank Stolz


back